WYCIECZKA DO POLSKI - MSZA (POLAND TOUR - MASS)

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (Sanctuary of Divine Mercy), Sanktuarium, ul. Siostry Faustyny, 30-608 Kraków


We are privileged to provide the music for Mass in the Basilica of the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków, which is visited by millions of pilgrims a year.

Every day, in the Hour of Mercy (3pm), the congregation remember the moment of Christ’s death on the cross and pray for mercy for the world.

The music programme will be published here when available.

Mamy zaszczyt dostarczać muzykę do Mszy św. W Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Każdego dnia, w Godzinie Miłosierdzia (15.00), zgromadzeni wierni wspominają moment śmierci Chrystusa na krzyżu i modla sie o litość dla świata.

Program muzyczny zostanie opublikowany tutaj, gdy będzie dostępny.